Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 14 kwietnia 2014

06MAGNA 06N GPW Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
AFHOL AFH NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenie akcji serii H oraz praw do akcji serii H do obrotu na NC, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
ALFASTAR ALF NC Początek notowań spółki DOBRANASZA (DNA) pod nazwą ALFASTAR (ALF), w związku ze zmianą firmy.
ASSETUS ASS NC Przydział akcji serii C objętych w ramach wykonania prawa poboru.
AVATRIX AVT NC Publikacja raportu za 2013 rok.
BINARY BHX NC NWZA ws. powołania członków RN.
BRASTER BRA GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem prawa poboru, ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
EKOKOGEN EKG NC Publikacja skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
ESOTIQ EAH GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na NC akcji serii B, C i D, zmiany przedmiotu działalności, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
HOLLYWOOD HLD GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
HUTMEN HTM GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
IFSA IFR GPW Publikacja raportu za 2013 rok.
IMS IMS GPW Pierwszy dzień notowań na NC 70.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F2.
MONNARI MON GPW Publikacja raportu za 2013 rok.
PULAWY ZAP GPW NWZA ws. sprostowania pomyłki w uchwale Nr 10 WZA z dnia 15.03.2013r w sprawie wynagrodzenia członków RN oraz zmiany statutu.
Citigroup C.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.