Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 30 grudnia 2013

3RGAMES 3RG GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG, WIG-Plus, WIG-Poland i WIG-media.
ADASTRA ADA NC Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
ADMIRAL ADM NC Pierwszy dzień notowań na NC 6.421.833 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
ALKAL ALK NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii E do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
AQUAPOZ AQA NC Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
BLUETAX BTG NC Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
BRASTER BRA GPW Pierwszy dzień notowań na NC 30.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
BUMECH BMC GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
CASHFLOW CFL GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii G, pozbawienia prawa poboru wszystkich akcji serii G, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G i praw do akcji serii G do obrotu na GPW i ich dematerializacji, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
CFI CFI GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
COGNOR COG GPW NWZA ws. podziału i zmiany warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem do objęcia akcji emisji nr 10, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji emisji nr 10 oraz zmiany statutu.
ENAP ENP GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy WIG, WIG-Plus, WIG-Poland i WIG-budownictwo.
GORENJE GRV GPW Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 22.104.427 akcji zwykłych.
IMMOBILE GKI GPW NWZA ws. m.in. połączenia MAKRUM S.A. z IMMOBILE Sp. z o.o., upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz pozbawienia prawa poboru akcji, wyrażenia zgody na dopuszczenie i wprowadzenie akcji i praw do akcji każdej z emisji emitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na GPW, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
MORIZON MZN GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
PHOENIX PHO NC NWZA ws. m.in. przyjęcia jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za rok 2012 i uchwały o przeniesieniu straty do pozycji „Niepokryta strata z lat ubiegłych”, podjęcia uchwał: o przeniesieniu akcji będących w posiadaniu innych akcjonariuszy w posiadanie akcjonariusza większościowego, o wykluczeniu akcji z obrotu na NC oraz o zniesieniu formy materialnej akcji.
POLFA PLF NC NWZA ws. zmian w składzie RN.
PULAWY ZAP GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 10,38 zł na akcję.
RUNICOM RUN NC Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
SFINKS SFS GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 236.842 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
TOPMEDICA TPM GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
TRAVELPL TVL GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, z wyłączeniem prawa poboru, uzupełnienia składu RN oraz zmiany statutu.
TRITON TRI GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy WIG, WIG-Plus, WIG-Poland i WIG-deweloperzy.
VELTO VEL NC NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
VIDIS VDS NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia dokonanej przez RN oceny sytuacji, sprawozdań z działalności i finansowego oraz podziału zysku za rok obrotowy 1.01.2012r – 30.06.2013r.