Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 28 listopada 2011

KERNEL KER GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW kontraktów terminowych na akcje spółki.
ALTERCO ALT GPW NWZA ws. zmian w statucie.
APIS ASA NC NWZA ws. zmian w składzie RN.
BLACKPOIN BPN NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
BLIRT BLR NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z zachowaniem prawa poboru, przyjęcia programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników na lata 2012-2014, emisji warrantów subskrypcyjnych i in.
CODEMEDIA COD NC NWZA ws. połączenia spółki Codemedia SA ze spółką Mediasense Sp. z o.o. oraz zmian w składzie RN.
PGPPOLONI PGP NC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii I.
PULAWY ZAP GPW NWZA ws. wyrażenia zgodny na nabycie akcji w spółce Azoty-Adipol SA z siedzibą w Chorzowie.
RAWLPLUG RWL GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na przeprowadzenie transakcji oraz zmian w statucie.
ROVESE RSE GPW Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii H.
SOPHARMA SPH GPW Debiut spółki na GPW.
ZWG ZWG NC Debiut spółki na NC.