Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 7 marca 2011

PKOBP PKO GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
AVIASG ASG GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
BACD BAC GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
CIECH CIE GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
MMPPL MMP GPW NWZA ws. połączenia z Internet Solutions sp. z o.o. oraz obniżenia kapitału zakładowego.
ONICO ONC NC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A2 i B.
ONICO ONC NC Publikacja raportu za 2010 rok.
POLMAN PLM NC Publikacja raportu za 2010 rok.
PULAWY ZAP GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie udziałów innej spółki, zmian w statucie oraz przyznania prezesowi zarządu nagrody rocznej.
RCUNION RCU NC Ostatni dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D.
TECHINVGR TIG NC NWZA ws. zmiany składu zarządu, zmiany składu rady nadzorczej oraz podwyższenia kapitału zakładowego.