Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 2 lipca 2020

DINOPL DNP GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
ACREBIT ACR NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.
APATOR APT GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
ATM ATM GPW Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
CASPAR CSR NC Wypłata dywidendy 1,74 zł na akcję.
CEZ CEZ GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 34 CZK na akcję.
DEKTRA DKR NC Wypłata dywidendy 0,40 zł na akcję.
EFEKT EFK GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii FF realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmiany statutu.
GAMFACTOR GIF GPW Zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
GENRG GNG NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2019.
INTERNITY INT NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2019 rok.
KOMPAP KMP GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
LENTEX LTX GPW NWZA ws. zmniejszenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji własnych nabytych przez spółkę, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
MAXCOM MXC GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję.
MILTON MTN NC Zakończenie budowy księgi popytu.
OUTDOORZY OUT NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za poprzedni rok obrotowy (2018/2019).
PULAWY ZAP GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 5,45 zł na akcję.
STARHEDGE SHG GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
TALEX TLX GPW Wypłata I raty dywidendy w wysokości 0,40 zł na akcję.
TBULL TBL GPW Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
ULTGAMES ULG GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję.