Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 20 grudnia 2012

ADASTRA ADA NC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B.
ANALIZY AOL NC NWZA ws. nabycia akcji własnych.
BRASTER BRA GPW Debiut spółki na NC.
EFH EFH GPW NWZA ws. zmiany statutu oraz zmiany oznaczenia akcji i połączenia (scalenia) akcji.
EMMERSON EMM NC NWZA ws. zmiany statutu, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na GPW oraz zmian w składzie RN.
FASING FSG GPW NWZA ws. zmiany w składzie RN.
FMG FMG GPW NWZA ws. zmiany statutu, zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej, zatwierdzenia Regulaminu Komitetu Audytu oraz sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR.
INTERAOLT IRL GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG, WIG-energia i WIG-CEE.
INVICO IVC NC NWZA ws. zmiany statutu.
NEMEX NMX NC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C i D.
PULAWY ZAP GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 9,40 zł na akcję.
URSUS URS GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii N.
WODKAN WOD NC NWZA ws. zmian w statucie, wyrażenia zgody na odpłatne nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia oraz obniżenia kapitału zakładowego.
ZREMB ZRE GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G.
BlackBerry Limited BBRY.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2012/2013.
Nike NKE.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2012/2013.