Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 26 sierpnia 2020

PKOBP PKO GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2019 roku oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.
7FIT 7FT NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,06 zł na akcję.
AALLIANCE AAS NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej, zmiany statutu oraz upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego.
ARI ARI NC ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2019 oraz dalszego istnienia spółki.
ATLANTAPL ATP GPW NWZA ws. przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Atlanta Poland S.A.
CEREALPLT CRP NC ZWZA
CIGAMES CIG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
CTE CTE NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz dalszego istnienia spółki.
DDISTANCE DDI NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
FASTFIN FFI GPW Wznowienie obrotu akcjami spółki po procesie scalenia.
GETIN GTN GPW NWZA ws. przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
GOBARTO GOB GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
IZOBLOK IZB GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2019/2020.
KRUSZWICA KSW GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2019.
M4B M4B NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.
PRAGMAFA PRF GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2019 r. i wypłaty dywidendy.
PULAWY ZAP GPW NWZA ws. przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN.
REDAN RDN GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2019 rok oraz dalszego istnienia spółki.
REGNON REG GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 1 stycznia 2019 r. do 29 grudnia 2019 r.
RELPOL RLP GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
SUNTECH SUN NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
VIVID VVD GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 i pokrycia niepokrytej straty za lata ubiegłe.
VOXEL VOX NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,91 zł na akcję.
VRG VRG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.