Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 30 maja 2016

4MOBILITY 4MB NC Publikacja raportu za 2015 rok.
8FORMULA 8FO NC Publikacja raportu za 2015 rok.
ADVERTIGO AVE NC Publikacja raportu za 2015 rok.
AFHOL AFH NC Publikacja skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
AGROMEP AGP NC Publikacja raportu za 2015 rok.
APS APS NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015 rok.
APSENERGY APE NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.
ATM ATM GPW NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz zmian w składzie RN.
BLKCHNLAB BTC NC Publikacja raportu za 2015 rok.
BUDOPOL BDL GPW NWZA ws. zmian w składzie zarządu, zmian w składzie RN oraz scalenia akcji w kapitale zakładowym spółki.
CITYSERV CTS GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 euro na akcję.
COALENERG CLE GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2015/2016.
DORADCY24 D24 NC Publikacja raportu za 2015 rok.
ECNOLOGY ECN NC Publikacja raportu za 2015 rok.
EPIGON EPI NC NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji, zmiany siedziby spółki oraz zmiany statutu.
HEMP HMP NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
IFCAPITAL IFC GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.341.576 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
INCANA ICA NC Publikacja raportu za 2015 rok.
ITMTRADE ITM GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.
KERNEL KER GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2015/2016.
MARKA MRK NC Publikacja raportu za 2015 rok.
PULAWY ZAP GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 10,50 zł na akcję.
ROVESE RSE GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 2,61 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez FTF Galleon Spółkę Akcyjną.
SOHODEV SHD GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r.
SZAR SZR NC Publikacja raportu za 2015 rok.
VIATRON VIA NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wyniku finansowego za rok 2015.
WAWEL WWL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 20 zł na akcję.
WIERZYCL WRL NC Publikacja raportu za 2015 rok.
WODKAN WOD NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.