Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 31 października 2011

ABPL ABE GPW Publikacja raportu za rok obrotowy 2010/2011.
ADMIRAL ADM NC Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
AERFINANC AER NC WZA
BAKALLAND BAK GPW Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2010/2011.
BLIRT BLR NC Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
DEKTRA DKR NC Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
EKIOSK EKS NC Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
HELIO HEL GPW Publikacja raportu za rok obrotowy 2010/2011.
KBDOM KBD GPW NWZA ws. połączenia ze spółką CF PLUS SA z siedzibą w Warszawie, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii S, T1, T2, T3, T4, T5, U i V do obrotu na rynku regulowanym oraz zmian w statucie.
LARQ LRQ GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D.
MARKA MRK NC Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
MBWS MBW GPW WZA
MTC MTC NC Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
MTC MTC NC NWZA ws. uzupełnienia składu RN.
NANOTEL NAN NC Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
PROXYAD PXY NC NWZA ws. uchylenia uchwał 12 i 13 WZA z 26 lipca 2011 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz podjęcia uchwał ws. podwyższenia kapitału zakładowego z prawem poboru i zmian w statucie.
PULAWY ZAP GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2010/2011.
SFINKS SFS GPW Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii J.
SSI SSI NC NWZA ws. zmian w składzie RN.
SWIECIE MSC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
WIKANA WIK GPW Wznowienie notowań akcjami spółki w związku po zmianie ich wartości nominalnej.