Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 29 lipca 2022

ALUMAST ALU NC Wycofanie akcji spółki z obrotu na NC.
ARCHICOM ARH GPW Wypłata dywidendy 0,14 zł na akcję.
BALTICON BLT NC Wypłata dywidendy 0,13 zł na akcję.
BETACOM BCM GPW Publikacja raportu za rok obrotowy 2021/2022.
BIOFACTOR BFC NC Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
COGNOR COG GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,15 zł na akcję.
CREOTECH CRI GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.000.000 akcji serii A, 62.752 akcji serii B, 67.300 akcji serii C, 102.000 akcji serii D, 71.000 akcji serii E, 68.000 akcji serii F, 30.180 akcji serii G, 185.000 akcji serii H, 396.558 akcji serii I.
EMTASIA EMA NC Dzień wykupu akcji spółki przez Elemental Holding S.A. oraz EFF B.V. po cenie 34,19 zł za akcję.
FMG FMG GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.
GREENENER GRE NC Publikacja raportu za 2021 rok.
GREENX GRX GPW Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2021/2022.
HARPER HRP GPW Publikacja raportu za rok obrotowy trwający od 01.04.2021 do 31.03.2022.
IDH IDH NC ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za okres od 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
INPRO INP GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.
INTERFERI INF GPW NWZA ws. zmiany statutu oraz odwołania i powołania do składu RN.
KANCELWEC KPI NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2022 roku.
KREC KRC GPW NWZA ws. zmiany statutu oraz odwołania i powołania członków RN.
LOTOS LTS GPW Wypłata dywidendy 3,5 zł na akcję.
LOTOS LTS GPW Zawieszenie obrotu akcjami spółki.
MBFGROUP MBF NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2022 roku.
MEDINICE ICE GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 80.800 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
MILTON MTN NC Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
NOVATURAS NTU GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
PEKABEX PBX GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
PROCAD PRD GPW Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.
PULAWY ZAP GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 6,60 zł na akcję.
STANDREW STD NC Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
SUNTECH SUN NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,01 zł na akcję.
TELEMEDPL TMP NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021.
TEXT TXT GPW Dzień ustalenia prawa do drugiej zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2021/2022 w wysokości 1,14 zł na akcję.
TORPOL TOR GPW Wypłata dywidendy 3 zł na akcję.
VERBICOM VRB NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.
VRG VRG GPW Wypłata dywidendy 0,17 zł na akcję.
WIKANA WIK GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.
XPLUS XPL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
AstraZeneca AZN.UK LSE Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
BNP Paribas BNP.FR Euronext Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
Chevron CVX.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
Colgate-Palmolive CL.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
Engie ENGIE.FR Euronext Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
Exxon Mobil XOM.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
Intel INTC.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
Procter & Gamble PG.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.