Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 30 września 2014

ALIOR ALR GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 20.100 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
SANPL SPL GPW NWZA ws. podziału Domu Maklerskiego BZ WBK.
ABMSOLID ABM GPW NWZA ws. m.in. zmiany wynagrodzenia członków RN.
ASTRO ASR NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2013.
ATM ATM GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.
FAM FAM GPW NWZA ws. m.in. połączenia FAM Grupa Kapitałowa S.A. i spółek: Partnerstwo Kapitałowe Sp. z o.o., Mag-Bud Inwestycje Sp. z o.o., Molke Sp. z o.o. oraz PWR Investment Sp. z o.o.
IIAAV IIA GPW ZWZA
IMAGIS IMG NC NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
INC INC GPW Scalenie akcji w stosunku 4:1.
MAKORA MRA NC Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
NOWAGALA CNG GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,08 zł na akcję.
PULAWY ZAP GPW NWZA ws. sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
S4E S4E NC Wypłata dywidendy 2,00 zł na akcję.
SANWIL SNW GPW NWZA ws. scalenia akcji, zmiany uchwał nr 4/XI/2013 i 5/XI/2013 WZA z dnia 27 listopada 2013 r. oraz zmiany statutu.
SILESIA SSO NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy, dalszego istnienia spółki, scalenia akcji, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
SIMPLE SME GPW Wypłata dywidendy 0,23 zł na akcję.
SOLAR SOL GPW Wypłata dywidendy 0,04 zł na akcję.
STALPROD STP GPW Wypłata dywidendy 0,60 zł na akcję.
STARHEDGE SHG GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
TORPOL TOR GPW NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.