Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 11 grudnia 2013

ABCDATA ABC GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 6.180 akcji zwykłych na okaziciela serii E, 8.525 akcji zwykłych na okaziciela serii F oraz 14.834 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
CODEMEDIA COD NC Początek zapisów na sprzedaż akcji po 28,61 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez SMT SA.
ENERGA ENG GPW Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 269.139.114 akcji zwykłych na okaziciela serii AA.
GORENJE GRV GPW Zakończenie zapisów na akcje od inwestorów detalicznych oraz zakończenie procesu budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
IZOBLOK IZB GPW Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2013/2014.
Costco Wholesale COST.US NYSE Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2013/2014.