Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 12 czerwca 2013

PEKAO PEO GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2012 rok.
AALLIANCE AAS NC Publikacja raportu za 2012 rok.
AMPLI APL GPW ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w 2012 roku oraz podziału zysku z lat ubiegłych.
ASBIS ASB GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 USD na akcję.
ATM ATM GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
AVIAAML AAL GPW Początek budowy księgi popytu.
BALTONA BAL GPW NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje serii H, wyłączenia w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji, zmian w składzie RN i zmian w statucie.
BIOMAX BIM NC Publikacja raportu za 2012 rok.
BPC BPC NC Publikacja raportu za 2012 rok.
CANNABIS CBD NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 8 grudnia 2011 do dnia 31 grudnia 2012 roku.
CELTIC CPD GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012, umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego.
DOMDEV DOM GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,68 zł na akcję.
EKOEXPORT EEX GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
EMPERIA EMP GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,93 zł na akcję.
EUROTAX ETX NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,36 zł na akcję.
GETINOBLE GNB GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012 oraz przeznaczenia kapitału z aktualizacji wyceny programu opcji menedżerskich na kapitał rezerwowy.
GRUPAEMM GEM NC Publikacja raportu za 2012 rok.
HFTGROUP HFT NC Publikacja skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
INFOSCOPE ISC NC Debiut spółki na NC.
IZOBLOK IZB GPW Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2012/2013.
MABION MAB GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
MARKA MRK NC Publikacja raportu za 2012 rok.
MEDAPP MDA NC NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie (poprzez wniesienie jako wkład niepieniężny) zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
MENNICA MNC GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
MEW MSA NC Publikacja skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
MGMSYS MGM NC Publikacja raportu za 2012 rok.
PATFUND PFD NC Publikacja raportu za 2012 rok.
PEPEES PPS GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2012.
PRAGMAINK PRI GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2012r.
QUERCUS QRS GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,18 zł na akcję.
SANWIL SNW GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto powstałej w 2012 roku oraz obniżenia kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej jednej akcji.
SPAC1 SP1 NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
STALPROFI STF GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2012, połączenia Stalprofil SA (jako Spółki Przejmującej) ze spółką Stalprofil Finanse sp. z o.o. (jako Spółki Przejmowanej).
TRAKCJA TRK GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku 2012.
WAWEL WWL GPW Wypłata dywidendy 14 zł na akcję.
WDX WDX GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012, a w przypadku podjęcia uchwały w zakresie wypłaty dywidendy, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy oraz pokrycia straty netto z lat ubiegłych.