Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 5 sierpnia 2016

PKNORLEN PKN GPW Wypłata dywidendy 2,00 zł na akcję.
ACAUTOGAZ ACG GPW Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
ACTION ACT GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów sWIG80 i WIG.
ASSECOSEE ASE GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
ATAL 1AT GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
BERLING BRG GPW Wypłata dywidendy 0,22 zł na akcję.
BERLING BRG GPW NWZA ws. uzupełnienia składu osobowego RN, utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych oraz upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych.
IZOBLOK IZB GPW Dzień ostatniego notowania na GPW 267.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
KETY KTY GPW Wypłata dywidendy 6,50 zł na akcję.
MBFGROUP MBF NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
MENNICA MNC GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
MODERNCOM MCE NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
PIK PIK NC Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
QUBICGMS QUB NC Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
SCOPAK SCO GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
STALPROFI STF GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,04 zł na akcję.
WIELTON WLT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,16 zł na akcję.
Allianz ALV.DE Euronext Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
Royal Bank of Scotland Group RBS.UK LSE Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.