Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 5 lipca 2016

8FORMULA 8FO NC Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC.
AMICA AMC GPW Wypłata dywidendy 4 zł na akcję.
ARCHICOM ARH GPW Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2016 w wysokości 0,40 zł na akcję.
ECHO ECH GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,84 zł na akcję.
EXOUPOS GEU NC Wypłata dywidendy 0,79 zł na akcję.
INCANA ICA NC Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
INDYGO IDG GPW Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
IZOBLOK IZB GPW Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii D w transzy indywidualnej.
KREC KRC GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
MAGELLAN MAG GPW NWZA ws. m.in. zmiany statutu, zmiany Regulaminu RN, odwołania i powołania członków RN oraz dookreślenia liczby członków RN.
MEGASONIC MGA NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.
MENNICA MNC GPW Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
MINERAL MND NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.
PEP PEP GPW Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
PPRICE PPR NC Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC.
SANOK SNK GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
SEAMASTER SMA NC Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC.
SPC SPC NC Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC.
TRAVELPL TVL GPW Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
UNIBEP UNI GPW Wypłata dywidendy 0,17 zł na akcję.
VINDEXUS VIN GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,15 zł na akcję.