Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 11 lipca 2013

ORANGEPL OPL GPW Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
APLISENS APN GPW Wypłata dywidendy 0,26 zł na akcję.
ARCUS ARC GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
DROP DRP GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,00 zł na akcję.
FOTOVOLT FVE NC Debiut spółki na NC.
GANT GNT GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii U.
GRUPAREC GRC NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
IZOBLOK IZB GPW Publikacja raportu za rok obrotowy 2012/2013.
MAKOLAB MLB NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.
OPONEO.PL OPN GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.
PROCAD PRD GPW Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
SYNTHOS SNS GPW Wypłata dywidendy 0,26 zł na akcję.
TOYA TOA GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,14 zł na akcję.
VERBICOM VRB NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.