Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 12 marca 2015

PKPCARGO PKP GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
TAURONPE TPE GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
08OCTAVA 08N GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
ACAUTOGAZ ACG GPW Publikacja raportu za 2014 rok.
ALUMETAL AML GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
BOGDANKA LWB GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
ENERGOINS ENI GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
INTERFERI INF GPW Publikacja raportu za 2014 rok.
IZOBLOK IZB GPW Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2014/2015.
JANTAR JAN NC Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
JHMDEV JHM GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
LANGLOO LAN NC NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
MLPGROUP MLG GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
NTVSA NTV NC Scalenie akcji w stosunku 20:1.
PEMANAGER PEM GPW Początek budowania księgi popytu na akcje serii D.
PLANETB2B P2B NC Publikacja raportu za 2014 rok.
PLANETB2B P2B NC Pierwszy dzień notowań na NC 1.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
ROPCZYCE RPC GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
SANWIL SNW GPW Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
UNICREDIT UCG GPW Publikacja raportu za 2014 rok.
BMW BMW.DE Euronext Publikacja wstępnego raportu za 2014 rok.
Unicredit Group UCG.IT Euronext Publikacja raportu za 2014 rok.