Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 30 sierpnia 2021

KERNEL KER GPW NWZA
CODEADDIC CDT NC Przydział akcji oferowanych objętych w wykonaniu prawa poboru i zapisach dodatkowych.
FABRYKAKD FKD NC Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
FAMUR FMF GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
HARPER HRP GPW Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego trwającego od 1.04.2021 do 31.03.2022.
IZOBLOK IZB GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 50,41 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Logine Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz BEWI ASA.
KPPD KPD GPW Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
LSTECHHOM LSH NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
MIRBUD MRB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
NTVSA NTV NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii R.
ONDE OND GPW Dzień ostatniego notowania na GPW 8.250.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
PATENTUS PAT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
SESCOM SES GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2020/2021.
SOHODEV SHD GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego od 01.10.2020r. do 30.09.2021r.
STALPROD STP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
SUWARY SUW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2020/2021.
TERMOEXP TME NC Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.