Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 6 lipca 2016

PEKAO PEO GPW Wypłata dywidendy 8,70 zł na akcję.
DOMDEV DOM GPW Wypłata dywidendy 3,25 zł na akcję.
FUTURIS FUT NC Publikacja raportu za 2015 rok.
GEOTRANS GTS NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
GRJAGUAR GJA NC Dzień pierwszego notowania na NC 6.069.115 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
HURTIMEX HRT NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz dalszego istnienia spółki.
IZOBLOK IZB GPW Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii D w transzy instytucjonalnej.
LENTEX LTX GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,45 zł na akcję.
MASTERPHA MPH GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,19 zł na akcję.
MINERAL MND NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.
MODECOM MOD NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,58 zł na akcję.
RUNICOM RUN NC Publikacja raportu za 2015 rok.
SANOK SNK GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
SLEEPZAG SLZ GPW ZWZA
VAKOMTEK VKT NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w 2015 roku.
VERBICOM VRB NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.