Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 28 stycznia 2022

GKSKAT GKS NC Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
GREENX GRX GPW Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2021/2022.
IZOBLOK IZB GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 50,41 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Logine Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz BEWI ASA.
MPAY MPY NC NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu.
PARTNER PRN NC Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
STARHEDGE SHG GPW NWZA ws. powołania członków RN, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych serii E w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
SUWARY SUW GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2020/2021.
WOODPCKR WPR GPW NWZA ws. zmiany statutu oraz rezygnacji ze stosowania uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek małych.
Caterpillar CAT.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
Chevron CVX.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
Colgate-Palmolive CL.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.