Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 26 września 2018

BIOTON BIO GPW NWZA ws. m.in. powołania rewidenta do spraw szczególnych.
BYTOM BTM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
COMPERIA CPL GPW Ostatni dzień notowania na GPW 2.157.891 praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii G.
DROZAPOL DPL GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
EFEKT EFK GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
ENELMED ENE GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
FAMUR FMF GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
FMG FMG GPW Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
IZOBLOK IZB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2018/2019.
KCI KCI GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
KETY KTY GPW Wypłata II raty dywidendy dywidendy w wysokości 17,24 zł na akcję.
KREC KRC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
LSISOFT LSI GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
PHARMENA PHR GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, realizowanej z zachowaniem prawa poboru, sporządzania sprawozdań finansowych według zasad MSR/MSSF, zmiany statutu, uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umowy pożyczki z przewodniczącym RN Jerzym Gębickim oraz z prezesem zarządu Konradem Palką.
POLMED POM GPW Dzień wykupu akcji spółki przez Polmed, Polmed-Medical Limited, Radosława Szuberta, Romualda Magdonia, Bemaro Limited oraz MAJP Investing Limited po cenie 2,92 zł za akcję.
POLWAX PWX GPW Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
PRIMETECH PTH GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
PROTEKTOR PRT GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 4,20 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Luma Holding Limited.
SWISSMED SWD GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r., przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie straty z lat ubiegłych oraz dalszego istnienia spółki.
VRG VRG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
WASKO WAS GPW NWZA ws. wyrażania zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
Bed Bath & Beyond BBBY.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.