Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 25 lutego 2013

CFI CFI GPW Split akcji w stosunku 1:25.
CUBEITG CTG GPW NWZA ws. połączenia spółek Innovation Technology Group S.A. i CUBE. Corporate Release S.A. (spółki przejmowane) ze spółką CUBE.ITG S.A. (spółka przejmująca), wyrażenia zgody na zawarcie umów między spółką a członkami zarządu w zakresie świadczenia odpłatnego poręczenia za obligacje spółki oraz zastawu rejestrowego na prawach autorskich spółki.
GREENECO GET GPW NWZA ws. zmiany firmy spółki, zmiany statutu, zmian w składzie RN oraz zmiany wynagrodzenia członków RN.
IAP IAP NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
IZOBLOK IZB GPW Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2012/2013.
NEMEX NMX NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, zmian w składzie RN oraz wyrażenia zgody na zbycie aktywów o istotnej wartości.
SPARKVC SPK NC Pierwszy dzień notowań na NC 31.357.193 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
YAWAL YWL GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy zorganizowanych części przedsiębiorstwa: „Wydział Tłoczni” oraz „Wydział Prefabrykacji”.
Lowe's LOW.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.