Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 14 stycznia 2014

ORANGEPL OPL GPW Początek notowań spółki TPSA (TPS) pod nazwą ORANGEPL (OPL) w związku ze zmianą firmy.
AGROMEP AGP NC Debiut spółki na NC. Pierwszy dzień notowań 760.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
BARLINEK BRK GPW Dzień wykupu akcji spółki przez Pana Michała Sołowowa po cenie 1,30 zł za akcję.
BIOTON BIO GPW Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
FUTURIS FUT NC NWZA ws. m.in. połączenia akcji, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C z wyłączeniem lub z zachowaniem prawa poboru, wprowadzenia akcji serii C do obrotu na NC, uchylenia uchwał nr 9 i 10 NWZ z 29.08.2013r oraz zmiany statutu.
IFSA IFR GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, pozbawienia w całości prawa poboru wszystkich akcji serii E oraz zmiany statutu.
IZOBLOK IZB GPW Pierwszy dzień notowań na NC 171.300 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
NAVIMORIN NIN NC NWZA ws. wyboru członka RN oraz zmiany statutu.
NEMEX NMX NC NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
OTLOG OTS GPW NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
PELION PEL GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 12.400 akcji zwykłych na okaziciela serii P1.
PHOENIX PHO NC Zawieszenie obrotu akcjami w związku z planowanym przeniesieniem praw własności do wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariuszy na akcjonariusza większościowego.
RUNICOM RUN NC NWZA ws. m.in. połączenia akcji, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C z wyłączeniem lub z zachowaniem prawa poboru, wprowadzenia akcji serii C do obrotu na NC, uchylenia uchwał nr 9 i 10 NWZ z 29.08.2013r oraz zmiany statutu.
JPMorgan Chase & Co. JPM.US NYSE 12:00
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
Wells Fargo & Company WFC.US NYSE 12:00
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.