Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 21 czerwca 2016

ALIOR ALR GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 56.550.249 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I.
ORANGEPL OPL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.
PEKAO PEO GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 8,70 zł na akcję.
ARCHICOM ARH GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
DOMDEV DOM GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,25 zł na akcję.
DROP DRP GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
EMONT ELM NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015.
ENAP ENP GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku spółki za rok 2015 oraz wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę akcji własnych w celu umorzenia.
EXOUPOS GEU NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,79 zł na akcję.
FABRITY FAB GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. i lata ubiegłe i przeznaczenie go na wypłatę dywidendy, w tym przeniesienia kwoty 921 624,59 zł z części kapitału zapasowego pochodzącej z zysku i przeznaczenia jej na wypłatę dywidendy; ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
GRJAGUAR GJA NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.
HANDLOWY BHW GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2015 r. oraz określenia maksymalnego stosunku składników stałych łącznego wynagrodzenia do składników zmiennych wynagrodzenia osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku.
I3D I3D NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2015.
ICECODE ICG NC ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty uzyskanej w roku obrotowym 2015.
IZOBLOK IZB GPW Rozpoczęcie budowania księgi popytu na akcje serii D.
IZOLACJA IZO GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2015 rok.
MAKORA MRA NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.
MANGATA MGT GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
MBFGROUP MBF NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty z zysku osiągniętego w latach następnych.
MEGARON MEG GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2015 rok.
MILESTONE MMD NC Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
PRAGMAFA PRF GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2015 r.
RAFAKO RFK GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015 rok.
RAINBOW RBW GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015, zamiany części akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1 na akcje zwykłe na okaziciela, zmiany oznaczenia akcji serii C1 związanej z zamianą części akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1 na akcje zwykłe na okaziciela oraz zmiany statutu.
TELGAM TLG NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
TIM TIM GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w 2015 roku.
Adobe Systems ADBE.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
FedEx FDX.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2015/2016.