Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 12 czerwca 2015

PKPCARGO PKP GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,46 zł na akcję.
11BIT 11B GPW Publikacja raportu za 2014 rok.
ADATEX ADX NC Publikacja raportu za 2014 rok.
ADUMA ADU NC Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości spółki.
APSENERGY APE NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję.
BENEFIT BFT GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2014 rok, upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych spółki oraz uchwalenia programu skupu akcji własnych.
BIOPLANET BIP NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014 oraz podziału niepodzielonych zysków z lat ubiegłych.
CEZ CEZ GPW ZWZA
CORMAY CRM GPW Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii K.
DEBICA DBC GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
DIGITREE DTR GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 oraz zmiany polityki rachunkowości poprzez oparcie jej na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości.
EKOEXPORT EEX GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok za rok obrotowy 2014.
ELEKTROTI ELT GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,60 zł na akcję.
ENERGOINS ENI GPW Wypłata dywidendy 0,65 zł na akcję.
FLUID FLD NC Publikacja raportu za 2014 rok.
GRUPAREC GRC NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
HORTICO HOR NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
IMS IMS GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,08 zł na akcję.
IZOBLOK IZB GPW Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2014/2015.
JHMDEV JHM GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2014.
KOMPLEKS KMS NC Publikacja raportu za 2014 rok.
LKDESIGN LKS NC Publikacja raportu za 2014 rok.
LZMO LZM NC Publikacja raportu za 2014 rok.
MADKOM MAD NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
MEDAPP MDA NC Publikacja raportu za 2014 rok.
MEDARD MRD NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2014, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany statutu.
MOLIERA2 MO2 NC Publikacja raportu za 2014 rok.
MPLVERBUM VER NC Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2014/2015.
NETIA NET GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,60 zł na akcję.
PCCEXOL PCX GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,01 zł na akcję.
PEMUG GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty spółki za rok obrotowy 2014.
PGO PGO GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014r.
PTWP PTW NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
RAFAMET RAF GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
SELENAFM SEL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,28 zł na akcję.
TERESA TER GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,20 zł na akcję.
TVN TVN GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy, umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego.
UNFOLD UNF GPW Publikacja raportu za 2014 rok.
UNIWHEELS UNW GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
VIGOPHOTN VGO GPW Wypłata dywidendy 5,61 zł na akcję.
WDX WDX GPW Wypłata dywidendy 0,40 zł na akcję.