Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 19 września 2016

ABPL ABE GPW Publikacja raportu za rok obrotowy 2015/2016.
ACTION ACT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
CLNPHARMA CLN GPW Koniec zapisów w transzy detalicznej.
CLOUD CLD NC NWZA ws. zmiany składu RN.
ELQ ELQ NC NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji, podwyższenia kapitału zakładowego, w związku z obniżeniem kapitału zakładowego , w drodze emisji akcji imiennych serii G w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
IZOBLOK IZB GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015-2016.
KBJ KBJ NC Wypłata dywidendy 0,14 zł na akcję.
SATIS STS GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 28,90 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez iAlbatros Group S.A.
SYNTHOS SNS GPW NWZA ws. zmiany przeznaczenia kapitałów zapasowego i rezerwowych, utworzonych z zysków z lat ubiegłych i przeniesienia ich na kapitał rezerwowy utworzony z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy oraz zmiany statutu.
VOXEL VOX NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,55 zł na akcję.