Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 24 kwietnia 2015

EUROCASH EUR GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2014.
ALCHEMIA ALC GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
BACD GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014, dalszego istnienia spółki oraz zmiany statutu.
BIPROMET BPM GPW Dzień wykupu akcji spółki przez KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna po cenie 6,29 zł za akcję.
BNPPL GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
BSCDRUK BSC GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r., zmian w Regulaminie RN oraz zmiany statutu.
DEKTRA DKR NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2014 rok oraz wypłaty dywidendy.
DOMDEV DOM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
EFIXDM EFX NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 r., emisji warrantów subskrypcyjnych, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii H i J z wyłączeniem prawa poboru, powołania członka RN oraz zmiany statutu.
EMPERIA GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
ENAP ENP GPW Publikacja raportu za 2014 rok.
GORENJE GRV GPW Publikacja jednostkowego raportu za 2014 rok.
I3D I3D NC Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
INTERFERI INF GPW Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
INTERFERI INF GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
IZOBLOK IZB GPW Debiut spółki na GPW. Wykluczenie z obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B i C.
OTLOG OTS GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014, połączenia OT Logistics S.A. ze spółką Odra Lloyd Sp. z o.o. oraz zmian w składzie RN.
PBG PBG GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
PCCROKITA PCR GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2014 rok.
REVITUM REV NC Publikacja raportu za 2014 rok.
SANWIL SNW GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
SNIEZKA SKA GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
TERMOREX TRR GPW Publikacja raportu za 2014 rok.
TRUEGS TGS NC Pierwszy dzień notowań na NC 1.450.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
UNIWHEELS UNW GPW Początek przyjmowania zapisów na akcje od inwestorów instytucjonalnych.
VOXEL VOX NC Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
VRFACTORY VRF NC Publikacja raportu za 2014 rok.
WIRTUALNA WPL GPW Początek przyjmowania zapisów na akcje w transzy inwestorów instytucjonalnych.
AstraZeneca AZN.UK LSE Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
Xerox XRX.US NYSE Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.