Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 30 lipca 2014

PKPCARGO PKP GPW NWZA ws. ustalenia wysokości wynagrodzenia członków RN oraz zmiany statutu.
ABAK ABK NC Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
ASSECOSEE ASE GPW Wypłata dywidendy 0,32 zł na akcję.
BBINWEST BBA NC Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
BERLING BRG GPW Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.
BETACOM BCM GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,00 zł na akcję.
CFSA CFS NC Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
ERG ERG GPW Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
FAM FAM GPW NWZA ws. zmiany uchwały nr 21 WZA z 29.05.2014 roku oraz zmian w składzie RN.
HEMP HMP NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
IFSA IFR GPW NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
IZOBLOK IZB GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok obrotowy 2013-2014 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
KBJ KBJ NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,21 zł na akcję.
KERDOS KRS GPW NWZA ws. m.in. zbycia przedsiębiorstwa na rzecz MR. HOUSE EUROPE SA z siedzibą w Lublińcu oraz zmiany statutu.
MBANK MBK GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
MDIENERGIA MDI GPW ZWZA ws. m.in. zmiany uchwały WZA z 19.02.2014, rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok oraz zmian w składzie RN.
MENNICA MNC GPW Wypłata dywidendy 0,45 zł na akcję.
MYSLAW MYS NC Debiut spółki na NC. Pierwszy dzień notowań akcji zwykłych na okaziciela: 384.200 serii A, 12.069.200 serii B, 768.925 serii C, 1.007.329 serii D, 71.428 serii E.
NETIA NET GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 5,11 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Vectra S.A.
NOVITA NVT GPW NWZA ws. m.in. wypłaty dywidendy oraz zmian w składzie RN.
OPONEO.PL OPN GPW Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.
PANOVA NVA GPW Wypłata dywidendy 0,50 na akcję.
TOYA TOA GPW Wypłata dywidendy 0,19 zł na akcję.
Barclays BARC.UK LSE przed sesją Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
Bayer BAY.DE Euronext przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
Kraft Foods Group KRFT.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
MetLife MET.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
Sprint Corporation S.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
Total FP.FR Euronext przed sesją Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.