Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 25 września 2020

AGORA AGO GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
BRASTER BRA GPW Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
CLNPHARMA CLN GPW Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
INDYGO IDG GPW Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
IZOBLOK IZB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2020/2021.
KCI KCI GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
LARQ LRQ GPW Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
LSISOFT LSI GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
MASTERPHA MPH GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 4,20 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Master Pharm, Max Welt Holdings, Pawła Klitę oraz Rafała Biskupa.
MAXCOM MXC GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
MOLECURE MOC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
NOVITA NVT GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 5,20 zł na akcję.
PGSSOFT PSW GPW Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
PROCHEM PRM GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
SOPHARMA SPH GPW NWZA
WAWEL WWL GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.727 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
WIKANA WIK GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
WOJAS WOJ GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
XTPL XTP GPW Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.