Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 25 września 2020

AGORA AGO GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
BRASTER BRA GPW Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
CLNPHARMA CLN GPW Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
INDYGO IDG GPW Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
IZOBLOK IZB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2020/2021.
KCI KCI GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
LARQ LRQ GPW Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
LSISOFT LSI GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
MASTERPHA MPH GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 4,20 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Master Pharm, Max Welt Holdings, Pawła Klitę oraz Rafała Biskupa.
MAXCOM MXC GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
NOVITA NVT GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 5,20 zł na akcję.
OAT OAT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
PGSSOFT PSW GPW Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
PROCHEM PRM GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
SOPHARMA SPH GPW NWZA
WAWEL WWL GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.727 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
WIKANA WIK GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
WOJAS WOJ GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
XTPL XTP GPW Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.