Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 8 sierpnia 2016

ALEJA ALS NC Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
CHEMOS CHS GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2015 rok.
CLOUD CLD NC Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
FAM FAM GPW Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
FAM FAM GPW NWZA ws. utworzenia kapitału rezerwowego z kapitału zapasowego w celu wypłaty dywidendy lub zaliczek na poczet dywidendy oraz zmiany statutu.
FMG FMG GPW Początek notowań spółki PSG (PSG) pod nazwą FMG (FMG), w związku ze zmianą firmy.
GLOBALTR GTR NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz dalszego istnienia spółki.
HEMP HMP NC Rozpoczęcie zapisów na akcje serii D w ramach wykonania prawa poboru oraz zapisów dodatkowych.
IZOBLOK IZB GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 267.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
MASTERPHA MPH GPW Wypłata dywidendy 0,19 zł na akcję.
NOTORIA NTS NC Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
PHOTON PEN GPW Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
RAWLPLUG RWL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,33 zł na akcję.
RESBUD RES GPW Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
ROCCA RCA NC Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
TOWERINV TOW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
TOWERINV TOW GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
WIELTON WLT GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,16 zł na akcję.
News Corporation NWSA.US NYSE Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2015/2016.