Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 20 września 2019

AIRWAY AWM GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
BBIDEV BBD GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
BNPPPL BNP GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80, wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
BPX BPX NC NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabywania w imieniu spółki jej akcji własnych w celu umorzenia lub późniejszej odsprzedaży, utworzenia funduszu celowego na pokrycie kosztów nabycia akcji własnych przez spółkę oraz zmiany statutu.
BRASTER BRA GPW Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
DEBICA DBC GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4,88 zł na akcję.
DROP DRP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
ELBUDOWA ELB GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
EXIMIT EXM NC Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 3.830 akcji serii B, 3.830 akcji serii C, 3.830 akcji serii D, 1.100 akcji serii G.
HELIO HEL GPW Zakończenie zapisów w II terminie na sprzedaż akcji po 10,54 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Helio i Leszka Wąsowicza.
IFCAPITAL IFC GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. na kapitał zapasowy.
IFIRMA IFI GPW Pierwszy dzień notowań bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za II kwartał 2019 w wysokości 0,04 zł na akcję.
ITMTRADE ITM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
IZOBLOK IZB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.
KRUSZWICA KSW GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
MPLVERBUM VER NC Publikacja raportu za rok obrotowy 2018/2019.
ORIONINV ORN GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.
OTMUCHOW OTM GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
POLIMEXMS PXM GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40, wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
SCOPAK SCO GPW Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
SKYLINE SKL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
SNIEZKA SKA GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
SWISSMED SWD GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r. oraz dalszego istnienia spółki.
TRAKCJA TRK GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40, wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
TSGAMES TEN GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80, wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
WODKAN WOD NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,55 zł na akcję.
YARRL YRL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
YOLO YOL GPW Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.