Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 26 sierpnia 2021

PZU PZU GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
11BIT 11B GPW Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
BIOFACTOR BFC NC Wypłata dywidendy 0,15 zł na akcję.
CNT CNT GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
DOMDEV DOM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
FABRITY FAB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
GEOTERM GTP NC NWZA ws. upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C i D w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
IDMSA IDM GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia strat spółki z lat ubiegłych oraz podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2020.
IFIRMA IFI GPW Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za II kwartał 2021 w wysokości 0,10 zł na akcję.
IMCOMPANY IMC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
IZOBLOK IZB GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2020/2021.
JWCONSTR JWC GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
MINERAL MND NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2020 rok.
NETWISE NTW NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję.
NEUCA NEU GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
PGSSOFT PSW GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 15,75 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Xebia Consultancy Services B.V.
PTWP PTW NC NWZA ws. utworzenia programu motywacyjnego, przyjęcia regulaminu programu motywacyjnego oraz zmiany statutu.
REDAN RDN GPW Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
RELPOL RLP GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
THEDUST THD NC Dzień pierwszego notowania na NC 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
TOYA TOA GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
TRANSPOL TRN GPW Wypłata dywidendy 0,27 zł na akcję.
VRG VRG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.