Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 13 czerwca 2014

ALTUS ALI GPW Początek budowania księgi popytu na akcje serii F.
ARTEFE NC Publikacja raportu za 2013 rok.
BPC BPC NC Publikacja raportu za 2013 rok.
DASE DFG NC Publikacja raportu za 2013 rok.
EMPERIA EMP GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,90 zł na akcję.
EQUITIER ETR NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
FUTURIS FUT NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
HAMBURGER MRH NC Przydział akcji serii G w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
HFTGROUP HFT NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
HORTICO HOR NC Publikacja raportu za 2013 rok.
INFOSCOPE ISC NC Publikacja raportu za 2013 rok.
INTERSPPL IPO GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, wyboru nowych członków oraz zmiany statutu.
IZOBLOK IZB GPW Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2013/2014.
LOKATYBUD LBD NC Publikacja jednostkowego raportu za 2013 rok.
MEGARON MEG GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz uzupełnienia składu RN.
MPLVERBUM VER NC Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2013/2014.
NOVITA NVT GPW Wypłata dywidendy 2,03 zł na akcję.
NTVSA NTV NC Publikacja raportu za 2013 rok.
PCHVENTURE PCV NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
RAINBOW RBW GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,35 zł na akcję.
RELPOL RLP GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmiany statutu.
RUNICOM RUN NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
SFD SFD NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
SFKPOLKAP SFK NC Publikacja raportu za 2013 rok.
SNIEZKA SKA GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,50 zł na akcję.
SPAC1 SP1 NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
STOPKLA STK NC Zakończenie przyjmowania zapisów podstawowych i dodatkowych na akcje serii D w wykonaniu prawa poboru.
TRUEGS TGS NC Publikacja raportu za 2013 rok.
WINVEST WIS GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
XPLUS XPL NC Publikacja raportu za 2013 rok.
ZPUE PUE GPW Wypłata dywidendy 12,38 zł na akcję zwykłą oraz 13,02 zł na akcję uprzywilejowaną.