Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 28 kwietnia 2015

PKNORLEN PKN GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014 oraz poziomu dywidendy do wypłaty w roku 2015.
SANPL SPL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
APLITT API GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz wypłaty dywidendy.
ASSECOBS ABS GPW Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
ASSECOSLO ACS GPW Wypłata dywidendy 0,37 euro na akcję.
BORYSZEW BRS GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2014 rok oraz wniesienia do innego podmiotu w formie aportu zorganizowanych części przedsiębiorstwa spółki.
BUDIMEX BDX GPW ZWZA ws. podziału zysku za 2014 rok, pokrycia straty z lat ubiegłych, ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków RN oraz zmiany statutu.
CIGAMES CIG GPW ZWZA ws. m.in. rozporządzenia zyskiem osiągniętym w 2014 roku, przyjęcia programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
COPERNIC CRS NC Publikacja jednostkowego raportu za 2014 rok.
ECERAMICS ECR NC Publikacja jednostkowego raportu za 2014 rok.
EMTASIA EMA NC NWZA ws. zmiany w składzie RN.
ESTAR EST GPW WZA
FERRUM FER GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014, powołania członków RN i ustalenia wynagrodzenia członków RN.
GEKOPLAST GKP NC Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
IDEABANK IDA GPW Ostatni dzień notowań na GPW 10.590.884 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii M.
IMPEXMET IPX GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2014 rok oraz zmian w składzie RN.
IZOBLOK IZB GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
MIRBUD MRB GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
NETIA NET GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 10.631 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
OLYMPIC OEG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
PEIXIN PEX GPW Publikacja jednostkowego raportu za 2014 rok.
PROCHEM PRM GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
QUMAK QMK GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
UNIWHEELS UNW GPW Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje od inwestorów instytucjonalnych.
VOTUM VOT GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
WIRTUALNA WPL GPW Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje w transzy inwestorów instytucjonalnych.
ZREMB ZRE GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2014r. oraz upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych.
Banco Santander SANTA.ES Euronext Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
BP BP.UK LSE Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
Bristol-Myers BMY.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
Daimler DAI.DE Euronext Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
Ford F.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
Kraft Foods Group KRFT.US NYSE Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
Merck & Co. MRK.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
Pfizer PFE.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
Total FP.FR Euronext Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
Twitter Inc. TWTR.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
United Parcel Service UPS.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.