Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 26 marca 2021

KETY KTY GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
4MASS 4MS NC Dzień pierwszego notowania na NC 23.524.875 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
BLKCHNLAB BTC NC Odwołanie oferty publicznej akcji serii K.
ECCGAMES ECC NC Dzień pierwszego notowania na NC 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J.
EDINVEST EDI GPW Publikacja raportu za 2020 rok.
GRUPAMZ GMZ NC Dzień pierwszego notowania na NC 505.050 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
IZOBLOK IZB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2020/2021.
IZOSTAL IZS GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
LENTEX LTX GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
RAWLPLUG RWL GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
SANOK SNK GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
SERINUS SEN GPW Publikacja wstępnych wyników finansowych za 2020 rok.