Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 18 czerwca 2013

TAURONPE TPE GPW Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
ACE ACE GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
ACTION ACT GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję.
AQUAPOZ AQA NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
AVIAAML AAL GPW Zakończenie zapisów na akcje dla inwestorów instytucjonalnych.
ERBUD ERB GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2012 na kapitał zapasowy.
ERGIS EGS GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2012.
FASING FSG GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 rok.
FASTFIN FFI GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
FORTE FTE GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,95 zł na akcję.
GINOROSSI GRI GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2012.
ICECODE ICG NC Pierwszy dzień notowań na NC 60.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
IMPERIO IMP GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
NETWISE NTW NC Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
NOTORIA NTS NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
PGFGROUP PGV GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 rok.
PTWP PTW NC Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
RAFAMET RAF GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
REINO RNC GPW ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty Spółki za 2012r.
SELENAFM SEL GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia strat za rok obrotowy 2012 oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2012.
SUNDRAGON SDG NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012 oraz dalszego istnienia spółki.
TARCZYNSKI TAR GPW Debiut spółki na GPW.
TELGAM TLG NC Debiut spółki na NC.
ULMA ULM GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
WDBBU WDB NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2012.
Adobe Systems ADBE.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.