Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 15 października 2018

DECORA DCR GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 11,40 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Decora S.A., Włodzimierza Lesińskiego oraz Marzenę Lesińską.
DEVELIA DVL GPW NWZA ws. ustalenia liczebności RN oraz zmian w składzie RN.
FMG FMG GPW Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
GREENENER GRE NC NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umowy pożyczki z członkiem rady nadzorczej, wyrażenia zgody na wniesienie przez akcjonariuszy dopłat do spółki w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowych akcjom, wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez sółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu.
INTERFERI INF GPW NWZA ws. zmian statutu.
NOVINA NOV NC Początek zapisu na akcje serii C.
PARTNER PRN NC Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
REINO RNC GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do akcji nowej emisji serii H oraz zmiany statutu.
TRAKCJA TRK GPW Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
VISTAL VTL GPW NWZA ws. połączenia spółek: Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni oraz Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni.
Bank of America BAC.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.