Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 4 marca 2013

PKOBP PKO GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
AGORA AGO GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 308.894 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
ASSECOBS ABS GPW Publikacja raportu za 2012 rok.
C2A C2A NC Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
FERRUM FER GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
GETINOBLE GNB GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
HAMBURGER MRH NC Pierwszy dzień notowań na NC 720.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
IBSM IBS GPW Początek przyjmowania zapisów na akcje serii E w Transzy Detalicznej oraz w Transzy Dużych Inwestorów.
IMPERA IMP GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z prawem poboru, zmian w składzie RN, zmiany i ustalenia wynagrodzenia dla członków RN oraz zmiany statutu.
IPOPEMA IPE GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 11.607 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
MAXIMUS MAX NC WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2012.
NOVAVISGR NVG GPW NWZA ws. zmian w statucie poprzez upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru i in.
REINO RNC GPW NWZA ws. zmiany statutu oraz wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
SSI SSI NC Publikacja jednostkowego raportu za rok obrotowy 2011/2012.
STEMCELLS SCS NC NWZA ws. zmiany statutu, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji D i E w ramach subskrypcji prywatnej, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B, C i D do obrotu na GPW, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku OTC Markets (OTC) w USA lub o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NASDAQ Stock Market (NASDAQ) w USA.
SYNTHOS SNS GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
HSBC Holdings HSBA.UK LSE Publikacja raportu za 2012 rok.