Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 31 maja 2011

ASSECOPOL ACP GPW NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej.
APOLONIA APO NC Publikacja raportu za 2010 rok.
BNPPPL BNP GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG, WIG-Poland i WIG-Banki.
CENTKLIMA CKL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,45 zł na akcję.
DEPEND DEP NC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C.
DIGITREE DTR GPW Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
EKANCELAR EKA GPW Publikacja raportu za 2010 rok.
ENELMED ENE GPW Zakończenie przyjmowania zapisów w transzy instytucjonalnej.
ESTAR EST GPW Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
EUROSNACK ECK NC Publikacja raportu za 2010 rok.
FUTURIS FUT NC Publikacja raportu za 2010 rok.
HEFAL HEF NC Publikacja raportu za 2010 rok.
HYDRAPRES HPS NC Publikacja raportu za 2010 rok.
IBSM IBS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za 2010 rok.
INTERNITY INT NC Publikacja raportu za 2010 rok.
IQMEDICA IQM NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
KINOPOL KPL GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG, WIG-Poland i WIG-Media.
KPPD KPD GPW WZA
LENTEX LTX GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F.
MEDCAMP MDP NC Publikacja raportu za 2010 rok.
ODLEWNIE ODL GPW WZA
PCGUARD PCG GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E.
PETROLINV OIL GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C.
POLYMETAL POL GPW WZA
PRIMETECH PTH GPW NWZA ws. połączenia ze spółką KOPEX Equity Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.
RAFAKO RFK GPW WZA
RAFAMET RAF GPW WZA
RAWLPLUG RWL GPW WZA
REGNON REG GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii H i J.
REINO RNC GPW Publikacja raportu za 2010 rok.
SPAC1 SP1 NC Publikacja raportu za 2010 rok.
UNIBEP UNI GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.