Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 2 października 2017

4MOBILITY 4MB NC Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii F w transzy detalicznej.
ABADONRE ABA GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
AGORA AGO GPW Początek przyjmowania ofert sprzedaży w ramach programu skupu akcji własnych przez spółkę, po cenie 20 zł za sztukę.
ALMA ALM GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
ATM ATM GPW Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
AWBUD AWB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
BUMECH BMC GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
COLIAN COL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
DMGROUP DMG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
EKOEXPORT EEX GPW Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
EUROHOLD EHG GPW NWZA
FERRUM FER GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
INTERBUD ITB GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
KANCELWEC KPI NC NWZA ws. zniesienia uprzywilejowania akcji serii A, zmiany statutu, wyrażenia zgody na dematerializację i złożenie do depozytu oraz wprowadzenie akcji serii A do obrotu na NC.
KERDOS KRS GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocza 2017 roku.
MANGATA MGT GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
PBSFINANSE PBF GPW NWZA ws. zmiany w składzie RN.
PETROLINV OIL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
PGFGROUP PGV GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
QUMAK QMK GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
REDWOOD RWD GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
REINO RNC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
STAPORKOW ZUK GPW Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
UNFOLD UNF GPW Zakończenie procesu budowania księgi popytu na akcje serii G.
VARSAV VAR NC NWZA ws. zmiany przedmiotu działalności, zamiany akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 głosy na jedną akcję na akcje zwykłe na okaziciela, zamiany akcji imiennych serii E na akcje zwykłe na okaziciela, zmiany statutu oraz powołania członka RN.
VISTAL VTL GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
WBAY WBY NC NWZA ws. odwołania członków RN, powołania członków RN, emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G.
WINVEST WIS GPW Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.