Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 31 stycznia 2013

SANPL SPL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
01CYBATON 01C NC WZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za 2012 rok.
BIOFACTOR BFC NC Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
GANT GNT GPW NWZA ws. emisji obligacji serii ZB zamiennych na akcje serii T i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
IDH IDH NC NWZA ws. zmian w składzie RN, ustalenia wynagrodzenia członków RN, zmiany statutu, scalenia (połączenia) akcji oraz rekomendowania RN wyrażenia zgody na zbycie akcji posiadanych w spółce zależnej Stereo.pl Spółka Akcyjna.
INNOGENE IGN NC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B i E.
LOTOS LTS GPW Publikacja szacunków wybranych danych operacyjnych i finansowych za IV kwartał i cały 2012 rok.
POLFA PLF NC NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, zmian w składzie RN, ustalenia wynagrodzenia dla członków RN oraz zmian statutu.
REINHOLD RHD GPW NWZA
REINO RNC GPW Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
SOBET SOB NC Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
SUWARY SUW GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2011/2012.
TRUEGS TGS NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
Altria Group MO.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
AstraZeneca AZN.UK LSE Publikacja raportu za IV kwartał oraz za cały 2012 rok.
Banco Santander SANTA.ES Euronext Publikacja raportu za 2012 rok.
Colgate-Palmolive CL.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
Deutsche Bank DBK.DE Euronext Publikacja wstępnego raportu za 2012 rok.
Diageo DGE.UK LSE Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2012/2013.
Dow Chemical DOW.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
LVMH Moet-Hennessy MC.FR Euronext Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
MasterCard MA.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
Royal Dutch Shell RDSA.UK LSE Publikacja raportu za IV kwartał oraz za cały 2012 rok.
United Parcel Service UPS.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.