Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 15 kwietnia 2016

ACAUTOGAZ ACG GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015 r., utworzenia Programu Motywacyjnego skierowanego do osób kluczowych dla spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D w celu przyznania praw do objęcia tych akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii D z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu.
AFHOL AFH NC Publikacja jednostkowego raportu za 2015 rok.
BVT BVT NC Publikacja raportu za 2015 rok.
GKSKAT GKS NC Publikacja raportu za 2015 rok.
HUTMEN HTM GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
IDMSA IDM GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
LENA LEN GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2015.
MASTERPHA MPH GPW Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje w transzy instytucjonalnej.
MILESTONE MMD NC Publikacja raportu za 2015 rok.
NEMEX NMX NC Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeks NCIndex.
NEUCA NEU GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
OVOSTAR OVO GPW Publikacja raportu za 2015 rok.
REINO RNC GPW Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
RELPOL RLP GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
TARCZYNSKI TAR GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2015 r.
WDX WDX GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
Citigroup C.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.