Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 27 kwietnia 2016

BUDIMEX BDX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
SANPL SPL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
ASSECOBS ABS GPW Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
ATM ATM GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 10,37 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie.
BOS BOS GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii U w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii U, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii U oraz praw do akcji serii U do obrotu na GPW oraz zmiany statutu.
COPERNIC CRS NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015 z kapitału zapasowego.
DEBICA DBC GPW Publikacja raportu za 2015 rok.
DECORA DCR GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.
EONET EON NC Publikacja raportu za 2015 rok.
FAM FAM GPW Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
FAM FAM GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,29 zł na akcję.
GEOTREKK GTK NC NWZA ws. zmian w składzie RN, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji oraz zmiany statutu.
IMCOMPANY IMC GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015.
LZMO LZM NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
MFO MFO GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.
NEUCA NEU GPW ZWZA ws. m.in. wyniku finansowego za rok 2015, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy, zmiany uchwały nr 7 ZWZA z 7 maja 2015 w sprawie podziału zysku za 2014 rok, umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych.
ODLEWNIE ODL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015, obniżenia kapitału zakładowego oraz przeznaczenia środków pochodzących z obniżenia kapitału zakładowego na pokrycie straty z lat ubiegłych, utworzenia kapitału rezerwowego, upoważnienia do nabywania przez spółkę akcji własnych, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru.
PCCROKITA PCR GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4,48 zł na akcję.
QUERCUS QRS GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz udzielenia upoważnienia zarządowi do nabycia przez spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia lub podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz wypłaty dywidendy.
REINO RNC GPW Scalenie akcji w stosunku 10:1.
REMAK RMK GPW Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
SATIS STS GPW Początek notowań spółki SMT (SMT) pod nazwą IALBGR (IAG), w związku ze zmianą firmy.
STALPROD STP GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2015 rok.
VOTUM VOT GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2015 rok.
XTB XTB GPW Rozpoczęcie okresu przyjmowania zapisów inwestorów instytucjonalnych.
ZYWIEC ZWC GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 23 zł na akcję.
Banco Santander SANTA.ES Euronext przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
Boeing BA.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
Comcast CMCSA.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
Deutsche Börse DB1.DE Euronext Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
GlaxoSmithKline GSK.UK LSE Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
Meta Platforms (Facebook) FB.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
Texas Instruments TXN.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
TotalEnergies FP.FR Euronext przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
United Technologies UTX.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
Xilinx XLNX.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2015/2016.