Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 9 grudnia 2021

LPP LPP GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2021/2022.
CDRL CDL GPW Wypłata dywidendy 2 zł na akcję.
GRUPRACUJ GPP GPW Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 48.686.990 akcji serii A, 18.155.860 akcji serii B, 1.261.400 akcji serii C.
KREC KRC GPW Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za I półrocze 2021 roku, w wysokości 0,50 zł na akcję.
REINO RNC GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
SIMPLEDAY SLD NC Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat w transzy małych inwestorów oraz transzy dużych inwestorów.
WINVEST WIS GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku oraz dalszego istnienia spółki.
ZYWIEC ZWC GPW Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2021, w wysokości 20 zł na akcję.
Costco Wholesale COST.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2021/2022.
Oracle ORCL.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2021/2022.