Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 29 września 2020

ARTIFEX ART GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
BELEAF BLF NC Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
CYBERFLKS CBF GPW Dzień ustalenia prawa zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2019/2020 w wysokości 0,28 zł na akcję.
DROZAPOL DPL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
EKOPARK EPR NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H i akcji serii J w drodze subskrypcji prywatnej oraz powołania członków RN.
EMCINSMED EMC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
ENELMED ENE GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
HMINWEST HMI GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
IMMOBILE GKI GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.
IMPERIO IMP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
MOVIEGAMES MOV GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,32 zł na akcję.
NTCAPITAL NTC GPW Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
NTTSYSTEM NTT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
OPENFIN OPF GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
PANOVA NVA GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
PJPMAKRUM PJP GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,60 zł na akcję.
POLTRONIC PTN NC Wypłata dywidendy 0,06 zł na akcję.
POLWAX PWX GPW Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
REDAN RDN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
REINO RNC GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
SANOK SNK GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
SATIS STS GPW NWZA ws. zmian w RN oraz przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN.
SKYLINE SKL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
STARHEDGE SHG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
TNTPROENR TNT NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru, zmian statutu oraz powołania pełnomocnika spółki zgodnie z art. 379 KSH.
TREX TRX NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję.
YARRL YRL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,14 zł na akcję.