Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 29 września 2020

01CYBATON 01C NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru, zmian statutu oraz powołania pełnomocnika spółki zgodnie z art. 379 KSH.
ARTIFEX ART GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
BLUETAX BTG NC Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
DROZAPOL DPL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
DSTREAM DOW NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję.
EKOPARK EPR NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H i akcji serii J w drodze subskrypcji prywatnej oraz powołania członków RN.
EMCINSMED EMC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
ENELMED ENE GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
HMINWEST HMI GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
IMMOBILE GKI GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.
IMPERIO IMP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
INVISTA INV GPW Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
MOVIEGAMES MOV NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,32 zł na akcję.
NTTSYSTEM NTT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
OPENFIN OPF GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
PANOVA NVA GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
POLTRONIC PTN NC Wypłata dywidendy 0,06 zł na akcję.
POLWAX PWX GPW Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
PROJPRZEM PJP GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,60 zł na akcję.
R22 R22 GPW Dzień ustalenia prawa zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2019/2020 w wysokości 0,28 zł na akcję.
REDAN RDN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
REINO RNC GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
SANOK SNK GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
SATIS STS GPW NWZA ws. zmian w RN oraz przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN.
SKYLINE SKL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
STARHEDGE SHG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
UNIMA U2K GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,14 zł na akcję.