Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 19 marca 2014

ALTA AAT GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
BALTONA BAL GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
BGE BGE NC NWZA ws. zmian w składzie RN.
BOS BOS GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
CPGROUP CPG GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
FUTURIS FUT NC Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
GETIN GTN GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
GOBARTO GOB GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
IFCAPITAL IFC GPW Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
JWCONSTR JWC GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
KANIA KAN GPW Publikacja raportu za 2013 rok.
KINOPOL KPL GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
PCM PCM GPW Rozpoczęcie budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
PEKAES PEK GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
PHOENIX PHO NC Wykluczenie spółki z obrotu w związku z przeniesieniem własności wszystkich akcji na jedynego akcjonariusza.
PMPG PGM GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
POLMAN PLM NC Publikacja raportu za 2013 rok.
POLNA PLA GPW Publikacja raportu za 2013 rok.
PRAGMAFA PRF GPW NWZA ws. wyboru członka RN.
PUNKPIRAT PUN GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
REINO RNC GPW Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
ROBYG ROB GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
SESCOM SES GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań zarządu i RN oraz podziału zysku za okres od 1.10.2012 do 30.09.2013, udzielenia członkom absolutorium oraz powołania członka RN.
SLR SLR NC NWZA ws. zmian w składzie RN.
TOPMEDICA TPM GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
UNIBEP UNI GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
WAWEL WWL GPW Publikacja raportu za 2013 rok.
YOLO YOL GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
BMW BMW.DE Euronext Publikacja raportu za 2013 rok.
FedEx FDX.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2013/2014.