Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 2 maja 2017

DINOPL DNP GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
AMPLI APL GPW Publikacja raportu za 2016 rok.
ASSECOSLO ACS GPW Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
ATAL 1AT GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,68 zł na akcję.
BUMECH BMC GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
CFI CFI GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
COLIAN COL GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
FAMUR FMF GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
FEERUM FEE GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
HYPERION HYP GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
INTERBUD ITB GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
LARK LRK GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
MNI MNI GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
NETMEDIA NEM GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
NTCAPITAL NTC GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
OXYGEN OXY NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016.
PCGUARD PCG GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
PETROLINV OIL GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
PGFGROUP PGV GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
PLAZACNTR PLZ GPW Zawieszenie obrotu akcjami na wniosek spółki.
PRIMETECH PTH GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
REINO RNC GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
SANTANDER SAN GPW Wypłata dywidendy 0,055 euro na akcję.
SANWIL SNW GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
STAPORKOW ZUK GPW Publikacja raportu za 2016 rok.
Altria Group MO.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
Apple AAPL.US NYSE Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2016/2017.
BP BP.UK LSE Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
ConocoPhillips COP.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
MasterCard MA.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
Merck & Co. MRK.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
Pfizer PFE.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.