Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 8 lutego 2016

LPP LPP GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 4.084 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
PKPCARGO PKP GPW NWZA ws. zmiany statutu.
ARENAPL ARE NC NWZA ws. zmiany statutu, ubiegania się o wprowadzenie akcji emitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego do obrotu na NC oraz ich dematerializacji, zmian w składzie RN.
CLOUD CLD NC Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
LIBERTY LTG NC Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
MCLOGIC MCL GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2015 rok.
MEDGALIC MGC NC Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 13.715.849 akcji serii A oraz 1.093.071 akcji serii B.
REINO RNC GPW NWZA ws. połączenia akcji poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji oraz zmiany statutu.
SEVENET SEV NC Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru, tj. zapisów podstawowych oraz zapisów dodatkowych na akcje serii E.
SYMBIO SYM NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii I.
SYNEKTIK SNT GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.