Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 28 kwietnia 2022

KRUK KRU GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
KRUK KRU GPW Wypłata dywidendy 13 zł na akcję.
PEKAO PEO GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
PKNORLEN PKN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
06MAGNA 06N GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
AIGAMES ALG GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
ALUMETAL AML GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 6,80 zł na akcję.
APATOR APT GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
ASSECOBS ABS GPW Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
ATMGRUPA ATG GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
BUDIMEX BDX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
CCENERGY CCE GPW Publikacja raportu za 2021 rok.
CCS CCS NC ZWZA ws. m.in. podziału (przeznaczenia) zysku za rok obrotowy 2021.
CIECH CIE GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.
CNT CNT GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
CREEPYJAR CRJ GPW Publikacja raportu za 2021 rok.
CREOTECH CRI GPW Publikacja raportu za 2021 rok.
DIGITANET DIG GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
DROZAPOL DPL GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
FASING FSG GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
FERRUM FER GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
GENXONE GX1 NC Publikacja raportu za 2021 rok.
INTERCARS CAR GPW Publikacja raportu za 2021 rok.
K2HOLDING K2H GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
KRAKCHEM KCH GPW Publikacja raportu za 2021 rok.
LUBAWA LBW GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
LUKARDI LUK NC NWZA ws. ustanowienia programu motywacyjnego dla członków zarządu spółki, kluczowych pracowników i spółek zależnych oraz pozostałych pracowników i współpracowników spółki i spółek zależnych, emisji warrantów subskrypcyjnych serii „A” z prawem do objęcia akcji serii „G” z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
MAKARONPL MAK GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
MEDICALG MDG GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
MOJ MOJ GPW Publikacja raportu za 2021 rok.
MOL MOL GPW Publikacja raportu za 2021 rok.
MOL MOL GPW ZWZA
NEUCA NEU GPW ZWZA ws. m.in. wyniku finansowego za rok 2021, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
NEXITY NXG GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
NOVATURAS NTU GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
OPTEAM OPM GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
PASSUS PAS GPW Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
PCCEXOL PCX GPW Wypłata I raty dywidendy w wysokości 0,10 zł na akcję.
PGFGROUP PGV GPW Publikacja raportu za 2021 rok.
PMPG PGM GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
PRAGMAINK PRI GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
PROCAD PRD GPW Publikacja raportu za 2021 rok.
PROCHEM PRM GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
RAFAKO RFK GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
RANKPROGR RNK GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
REINO RNC GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
RELPOL RLP GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
RONSON RON GPW Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.
SKOTAN SKT GPW Publikacja raportu za 2021 rok.
STARHEDGE SHG GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
SUWARY SUW GPW Wypłata dywidendy 1,15 zł na akcję.
UNICREDIT UCG GPW Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
VIVID VVD GPW Publikacja raportu za 2021 rok.
WAWEL WWL GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku.
ZREMB ZRE GPW Publikacja raportu za 2021 rok.
Altria Group MO.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
Amazon.com AMZN.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
Apple AAPL.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2021/2022.
Barclays BARC.UK LSE Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
Caterpillar CAT.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
Comcast CMCSA.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
Deutsche Bank DBK.DE Euronext Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
Intel INTC.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
MasterCard MA.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
McDonald's MCD.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
Merck & Co. MRK.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
Nokia NOKA.FI Euronext Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
Repsol YPF REP.ES Euronext Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
Sanofi SAN.FR Euronext Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
Total FP.FR Euronext Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
Twitter Inc. TWTR.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.