Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 7 stycznia 2014

TAURONPE TPE GPW NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
AUTOSPA ASP NC NWZA ws. m.in. emisji warrantów subskrypcyjnych serii C, D1, D2 oraz D3, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M, N1, N2 oraz N3 z wyłączeniem prawa poboru akcji oraz warrantów, wyrażenia zgody na dopuszczenie akcji serii A, B, C, D, E1, E2, E3, F, G, H, I, J, K, L, M, N1, N2 oraz N3 do obrotu na GPW oraz zmiany statutu.
MEDIATEL MTL GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M, wyłączenia prawa poboru, zmian w składzie RN, ustalenia wynagrodzenia członków RN oraz zmiany statutu.
OPENFIN OPF GPW NWZA ws. powołania członków RN oraz zmiany statutu.
PRAGMAINK PRI GPW NWZA ws. powołania członka RN.
REINO RNC GPW NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
ROBYG ROB GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.570.001 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
SYNEKTIK SNT GPW Pierwszy dzień notowań na NC 1.810.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.